Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  Landsting, Sjukhus:

  Västra Götalandsregionen, Alingsås lasarett

  Projektbeskrivning:

  Med start år 2009 genomförde Västfastigheter ett stort energisparprojekt på Alingsås lasarett. Som en del i detta projekt installerades programvaran Ecopilot för energieffektivare styrning och kontroll över inneklimatet i de olika byggnaderna. Ecopilot styr idag samtliga ventilationsaggregat, samt värme- och kylsystem överallt utom i operationssalar.

  Återbetalningstiden för hela energisparprojektet landade på under 5 år.

  Tekniska data:

  Programvaran Ecopilot installeras som en modul vid sidan om det befintliga styrsystemet för fastighetens värme-, ventilation- och kylsystem. Ecopilot utnyttjar den gratisenergi som alstras av verksamheten och som lagras i byggnadsstommen. Den ser även till att de olika systemen samordnas och planerar några dagar framåt med hjälp av väderdata.

  Ecopilot sparar i snitt 24 % på värmen, 12% på fastighetselen och 28% på kylan.

  Energibesparing:

  Ecopilots bidrag till den totala energibesparingen på Alingsås lasarett uppskattas till minst 15% av energianvändningen för år 2008.

  Teknikleverantörer:

  Kabona AB (Ecopilot)

  Kontaktperson för projektet:

  Junith Brostedt eller Bengt Svantesson, Västfastigheter ()

  Länk till rapport/mer information om projektet:

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.