Nordic Center for Sustainable Healthcare

  C/O TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • Sweden • Nordics •  • +46 (0)40-606 55 80 • Contact staff

  Landsting, Sjukhus:

  Västra Götalandsregionen, Alingsås lasarett

  Projektbeskrivning:

  Med start år 2009 genomförde Västfastigheter ett stort energisparprojekt på Alingsås lasarett. Som en del i detta projekt installerades programvaran Ecopilot för energieffektivare styrning och kontroll över inneklimatet i de olika byggnaderna. Ecopilot styr idag samtliga ventilationsaggregat, samt värme- och kylsystem överallt utom i operationssalar.

  Återbetalningstiden för hela energisparprojektet landade på under 5 år.

  Tekniska data:

  Programvaran Ecopilot installeras som en modul vid sidan om det befintliga styrsystemet för fastighetens värme-, ventilation- och kylsystem. Ecopilot utnyttjar den gratisenergi som alstras av verksamheten och som lagras i byggnadsstommen. Den ser även till att de olika systemen samordnas och planerar några dagar framåt med hjälp av väderdata.

  Ecopilot sparar i snitt 24 % på värmen, 12% på fastighetselen och 28% på kylan.

  Energibesparing:

  Ecopilots bidrag till den totala energibesparingen på Alingsås lasarett uppskattas till minst 15% av energianvändningen för år 2008.

  Teknikleverantörer:

  Kabona AB (Ecopilot)

  Kontaktperson för projektet:

  Junith Brostedt eller Bengt Svantesson, Västfastigheter ()

  Länk till rapport/mer information om projektet:

  Our events

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2022 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.