Energy-Efficient Healthcare – National and International Perspective (in Swedish)

Description

Please note that this event will be held in Swedish

Kraftsamling EM inbjudan 2022 banner

Vill du vara med och utveckla Sveriges nya exportindustri?

Vi gör nu en svensk kraftsamling kring energieffektiv sjukvård, med möjlighet att skapa vårt nästa stora exportområde. För att nå dit behöver vi samarbeta på hemmaplan.

Till detta första möte bjuder vi därför in dig som arbetar med energistrategi vid sjukhus och region, innovation, finansiering, testbäddar, innovationsupphandling, företag med nyskapande energiteknik och exportfrämjande verksamheter.

Missa inte chansen att vara med från början och forma framtidens samarbete för internationalisering!

Anmäl dig här

Vänligen inkludera namn, organisation och matpreferenser/allergier. För deltagare finns även utrymme att ställa ut en roll-up i lokalen (anges i anmälan vid intresse).

Datum: 5 december 2022

Tid: 10.00–15.00 (registrering och mingel från 09.00, eftermiddagsfika med mingel 15.00–15.30)

Plats: Stockholm (Hotel Skeppsholmen, Sjöofficersmässen)


Keynote-presentationer från bland andra:

Jenni Nordborg, Nationell life science-samordnare

Lotta Bångens, VD för Energieffektiviseringsföretagen (EEF)

Michael Gustavsson, Affärsansvarig NCC Sjukhus


Program

 • 09.00–10.00 Registrering, fika och mingel
 • 10.00 Välkomna och inramning av dagen – Felicia Hedetoft, NCSH (Moderator) och Jonas Höglund, Energimyndigheten
 • Hållbarhet som en del av den svenska life science strategin – Jenni Nordborg, Regeringskansliet (Nationell life science-samordnare)
 • Energi- och klimatsmart sjukvård – En stor svensk export- och innovationsmöjlighet – Daniel Eriksson, NCSH och Johannes Brundin, NCSH
 • 10.40–11.00 Bensträckare 
 • Vikten av ett sammanhang – Export av energieffektiva innovationer – Peter Höjerback, Avidicare
 • Västfastigheter, en föregångare – Hur kan energiförbrukningen halveras till 2030? – Per-Erik Nilsson, Chalmers Industriteknik
 • Byggbolagens roll i energieffektivisering – Hinder och möjligheter – Michael Gustavsson, NCC
 • Finsk satsning på hållbarhet inom sjukvården – Hur kan vi samverka i Norden? – Nima Jokilaakso, Business Finland 
 • 12.00–13.00 Mingellunch
 • Exempel på exportfinansiering av gröna lösningar – Fredrik Larsson, NEFCO 
 • Mognadsnivån på olika marknader för energieffektiv och hållbar sjukvård – Daniel Eriksson, NCSH och Johannes Brundin, NCSH
 • Hur blir vi bättre tillsammans? – För mer export och energieffektivisering – Lotta Bångens, EEF 
 • Panel: Kraftsamling – Konkreta steg för att gå vidare – Daniel Eriksson, NCSH (Moderator panel) och paneldeltagare (TBA)
 • Planerade insatser under 2023 inom Hållbar sjukvård – Sara Persson, Energimyndigheten och Jonas Höglund, Energimyndigheten 
 • 14.50 Slutord – Felicia Hedetoft, NCSH 
 • 15.00–15.30 Fika och mingel

Delta för att:

 • Stärka ditt nätverk tillsammans med andra svenska aktörer, bolag och kluster med intresse av energi- och klimatsmart sjukvård
 • Ta del av ett sammanhang för att öka export och stärka internationaliseringen av svensk energi- och klimatsmart sjukvård
 • Få en överblick av möjligheter under 2023 och tillgång till samarbete såväl som samverkan

Programmets huvuddelar:

 • Energimyndigheten presenterar behovet av en nationell kraftsamling och introducerar tänkbara aktiviteter under 2023
 • NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) ger inblick i energieffektiv sjukvård som en ny svensk export- och innovationsmöjlighet
 • Olika marknaders olika behov: Hur ser dessa ut?
 • Exempel från företag, sjukhus och på lyckade satsningar
 • Paneldiskussion om hur vi tillsammans tar nästa steg: Vad kan vi göra för att utveckla samarbeten och möjliggöra svensk export av energieffektiva lösningar?

Frågor?

Om du har frågor om kraftsamlingen och/eller projektet, mejla Johannes Brundin på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


This is part of the project Platform for Internationalisation: Energy and Climate Smart Healthcare, funded by the Swedish Energy Agency.

Swedish Energy Agency logo

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter