Projektbeskrivning:

När man beslutade sig att bygga Sveriges modernaste Centrum för Rättspsykiatrisk vård i Trelleborg (RPC) ville man inte bara att den skulle uppfylla bästa förutsättningar för en bra miljö för säker och trygg vård för intagna och en bra arbetsmiljö för personalen. Man har jobbat efter ett helhetsperspektiv och därför också satsat mycket på att fastigheten ska vara toppmodern när det gäller prestanda på energieffektivitet och miljöpåverkan.

Fastigheten byggdes med passivhusstandard och certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Detta innebär bland annat att energiförbrukningen ligger under 41kWh per kvadratmeter och år. Lokalerna ska i främsta hand värmas av människorna som vistas där men kompletteras av geovärme. Borrhålen går ner i en akvifäer som finns under byggnaden vilket möjliggör både värmning och kylning av byggnaden. På fastighetens tak ligger solpaneler och även ett vindkraftverk finns på området som tillsammans genererar mer energi än byggnadens totala behov, vilket gör fastigheten till ett Plusenergihus.

RPC är ett bra exempel på att energieffektivt byggande på ett mycket bra sätt går hand i hand med en tilltalande arkitektur och som ger bästa förutsättning för en god vård och arbetsmiljö.

Tekniska data:

 • Energianvändning 21 kWh/m 2
 • Uppvärmning 4 kWh/m 2
 • Varmvatten 1 kWh/m 2
 • Kyla 1 kWh/m2
 • Fastighetsel 15 kWh/m 2
 • Förnybar energi och el producerad på plats 23 kWh/m 2 (sol - och vindkraft)
 • Yta solceller 1280 m 2
 • Yta solfångare 130 m 2
 • Effekt vindkraftverk 25 kW
 • Lufttäthet 0,18 l/s uppmätt vid 50 Pa över - och undertryck
 • U -värde fönster 0,8

Energibesparing: 

Totalt överskott på 2 kWh per kvadratmeter och år.

Kontaktperson för projektet:

Anna Vesterberg, Regionservice,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Länk till mer rapport/information om projektet: 

Information om projektet (PDF)

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter