Landsting/Sjukhus:

Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK).

Projektbeskrivning:

Centralsjukhusets huvudbyggnad togs i bruk 1973 och värmdes då av fyra stora oljepannor. Eldrivna kylmaskiner stod för kylan. Så såg det ut fram till 1995 då en geoenergianläggning med akviferlager togs i bruk. Akviferlagret består av två varma och två kalla brunnar som tar vatten från cirka 100 meters djup. Centralsjukhuset har cirka 150 000 kvadratmeter yta som behöver kylas och värmas. Frikyla från akviferlagret försörjer fastigheten med kyla till 68 procent. Därutöver används kylvärmepumpar. som både kan leverera värme och kyla. Den värme som kylvärmepumparna avger används för tappvarmvatten och för att ladda de varma brunnarna. På så sätt levererar akviferlagret även närmare hälften av värmebehovet. Resten kommer från fjärrvärme. Akviferlagret sparar cirka 10 000 MWh köpt energi per år. Omräknat i pengar innebär det 5,8 miljoner kronor per år. En bra så kallad return-on-investment på en ursprunglig investering på 12 miljoner kronor.

Tekniska data:

Vid Centralsjukhuset i Kristianstad utvinns värme och kyla från vatten i fyra brunnar med ett djup på 100 meter. Brunnarna är parvis placerade med 500 meters mellanrum. På sommaren pumpas vatten som håller en ungefärlig temperatur av 8 °C upp ur det ena brunnsparet och kyler via en värmeväxlare ventilationsluften i sjukhusbyggnaderna. Därefter pumpas vattnet –  nu med en temperatur på ca 20 °C – ner i det andra brunnsparet där det lagras tills höstkylan sätter in.

Under den kalla årstiden körs systemet åt andra hållet och värmen används för att värma byggnaderna. Det svala vattnet pumpas ner i det andra brunnsparet och där väntar det tills kylbehovet blir större än värmebehovet. Och så fortsätter det. Totalt handlar det om flera hundratusen kubikmeter vatten som flyttas fram och tillbaka mellan de båda brunnsparen. Den värmemängd som systemet genererar motsvarar årsförbrukningen eldningsolja för att värma 300 villor.

Energibesparing:

Cirka 10 000 MWH per år

Teknikleverentörer:

Malmberggruppen AB

Kontaktperson för projektet:

Sten Velander, miljöstrateg i Skånevård Kryh, 044 – 309 15 83

Mer information:

www.miljonytta.se/byggnader/lagring-av-varme-och-kyla-under-markytan

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter