Projektbeskrivning:

Efter en kartläggning av landstingets klimatpåverkande utsläpp frakom det att lustgas stod för hela 30 % av verksamheternas påverkan på växthuseffekten. Ett steg i arbetet med att minska denna påverkan var att installera lustgasrening (destruktion) ute i verksamheterna. 2014 installerades den första fasta anläggningen för lustgasrening på förlossningsavdelningen i Ryhov. På grund av de positiva resultaten har flera nya ansläggningar installerats sedan dess.

För patienten som får lustgas innebär den nya tekniken att man andas på rätt sätt i masken, som anpassats för att samla upp all lustgas och transportera iväg den för rening. För personalen handlar det om att ge instruktioner hur masken ska användas, samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom att minimera spridningen av lustgas ut i rummet.

Tekniska data:

I landstinget används CDU lustgas-destruktorer med lågfldöesteknik på grund av lägre utrymmeskrav, ingen anvädning av tryckluft, låg energiåtgång samt de låga investerings- och driftkostnaderna. En flödesmätare finns installerad i varje förlossningsrum. Utrustningen kalibreras ca 3-4 ggr/år.

Energibesparing: 

Reningseffekten är i snitt 99,1 % med en mätosäkerhet på max 10 %.  De diffusa utsläppen uppskattades under 2015 till 15 %.

Teknikleverantör: 

MedClair

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter