Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  Projektbeskrivning:

  Efter en kartläggning av landstingets klimatpåverkande utsläpp frakom det att lustgas stod för hela 30 % av verksamheternas påverkan på växthuseffekten. Ett steg i arbetet med att minska denna påverkan var att installera lustgasrening (destruktion) ute i verksamheterna. 2014 installerades den första fasta anläggningen för lustgasrening på förlossningsavdelningen i Ryhov. På grund av de positiva resultaten har flera nya ansläggningar installerats sedan dess.

  För patienten som får lustgas innebär den nya tekniken att man andas på rätt sätt i masken, som anpassats för att samla upp all lustgas och transportera iväg den för rening. För personalen handlar det om att ge instruktioner hur masken ska användas, samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom att minimera spridningen av lustgas ut i rummet.

  Tekniska data:

  I landstinget används CDU lustgas-destruktorer med lågfldöesteknik på grund av lägre utrymmeskrav, ingen anvädning av tryckluft, låg energiåtgång samt de låga investerings- och driftkostnaderna. En flödesmätare finns installerad i varje förlossningsrum. Utrustningen kalibreras ca 3-4 ggr/år.

  Energibesparing: 

  Reningseffekten är i snitt 99,1 % med en mätosäkerhet på max 10 %.  De diffusa utsläppen uppskattades under 2015 till 15 %.

  Teknikleverantör: 

  MedClair

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.