2008 byttes de gamla fläktarna för den luftburna värmen och kylan delvis ut och kompletterades med nya frekvensomriktare och Eff1-klassade industrimotorer från ABB. Totalt finns 30 fläktar på sjukhuset. De gamla fläktarna drog 65,2 kW, de nya 46,4 kW. Den minskade elförbrukningen för en enda fläkt innebar med 2008 en besparing på 123 000 kronor om året. Med 30 fläktdrifter blev det en total årlig besparing på runt 3,7 miljoner.

Man har gått från att köra motorerna med full effekt hela tiden till att fläktdriften regleras i takt med ventilationsbehovet. Tidigare reglerades luftströmmarna som gick ut i systemet med hjälp av spjäll och skovlarnas vinklar på fläktarna. Nu styr frekvensomriktarna motorernas varvtal istället. Frekvensomriktaren analyserar behovet utifrån ett bör-värde och ett är-värde i ventilationskanalerna och reglerar motorerna, vilket innebär att skovlarna på fläktarna är fasta. Tillsammans med nya energieffektiva motorer blir energibesparingen avsevärd.

En annan positiv effekt är att underhållet på fläktarna har minskat till en tiondel av tidigare behov. De gamla fläktarna hade många rörliga delar behövde mycket tillsyn och smörjning. Nu behöver bara två lager smörjas eftersom de nya fläktarna nu istället styrs av frekvensomriktarna.

www.abb.gr/cawp/seitp202

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter