Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  Rening av luft i operationssalar är extremt viktig för att förebygga smittspridning. Ventilationen är dock väldigt energikrävande eftersom luftomsättningshastigheten är 20–40 gånger högre än i vanliga lokaler. I ett E2B2-projektet undersöks en ny ventilationstyp framtagen för att ge bibehållen renhet med 30 procent lägre energiåtgång.

  Projektet startade i slutet av 2014 och den experimentella delen består av mätningar och utvärderingar av luftrenhet på Helsingborg lasarett samt i en artificiell operationssal. Operationssalarna som undersöks i Helsingborg är identiska frånsett just ventilationen, vilket ger idealiska förutsättningar att undersöka luftens påverkan. Tre olika typer av ventilation jämförs: klassisk omblandande ventilation, laminärflödestak och ventilationssystemet Opragon, som utvecklas av det forskningsbaserade företaget Avidicare i Lund. Vid mätningarna kontrolleras luftkvaliteten och biologiska ämnen i luften.

  Energiförbrukning i Opragon är 30 procent lägre än konventionell operationsventilation, men har samma renhetsgrad. Opragon använder TAF-teknik (Temperature controlled AirFlow), vilket innebär att lätt undertempererad luft, som genom sin högre densitet, faller mot golvet med en hastighet som styrs av tillförd luft och omgivande rumsluft uppmätt i nivå med operationsbordet. Denna ventilationsutrustning används idag på 15 sjukhus, framförallt i Sverige, men även i Danmark, Holland, Indien och Ukraina.

  Om resultaten med lägre energiförbrukning till samma renhetsgrad kan verifieras i detta projekt finns det därför goda möjligheter till bredare internationell spridning och därmed också stora möjligheter att spara energi i sjukhusmiljö. Tekniken bakom Opragon kan även användas i andra miljöer som kräver högluftrenhet exempelvis inom elektronikindustri, livsmedelsföretag och läkemedelsbolag.

  Fakta:

  Projekt: Energieffektiv ventilation för sjukhus
  Utförare: Lunds universitet
  Samfinansiärer: Avidicare AB

  Projektstart: augusti 2014
  Projektslut: juni 2016
  Projektbudget: 1 600 000 kr

  Kontakt:

  Projektledare: Jakob Löndahl
  E-post:

  Energimyndighetens projektnummer: 38862-1

  Läs mer:

  www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/vaerme-och-ventilation/energieffektiv-ventilation-foer-sjukhus

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.