Nordic Center for Sustainable Healthcare

  C/O TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • Sweden • Nordics •  • +46 (0)40-606 55 80 • Contact staff

  Rening av luft i operationssalar är extremt viktig för att förebygga smittspridning. Ventilationen är dock väldigt energikrävande eftersom luftomsättningshastigheten är 20–40 gånger högre än i vanliga lokaler. I ett E2B2-projektet undersöks en ny ventilationstyp framtagen för att ge bibehållen renhet med 30 procent lägre energiåtgång.

  Projektet startade i slutet av 2014 och den experimentella delen består av mätningar och utvärderingar av luftrenhet på Helsingborg lasarett samt i en artificiell operationssal. Operationssalarna som undersöks i Helsingborg är identiska frånsett just ventilationen, vilket ger idealiska förutsättningar att undersöka luftens påverkan. Tre olika typer av ventilation jämförs: klassisk omblandande ventilation, laminärflödestak och ventilationssystemet Opragon, som utvecklas av det forskningsbaserade företaget Avidicare i Lund. Vid mätningarna kontrolleras luftkvaliteten och biologiska ämnen i luften.

  Energiförbrukning i Opragon är 30 procent lägre än konventionell operationsventilation, men har samma renhetsgrad. Opragon använder TAF-teknik (Temperature controlled AirFlow), vilket innebär att lätt undertempererad luft, som genom sin högre densitet, faller mot golvet med en hastighet som styrs av tillförd luft och omgivande rumsluft uppmätt i nivå med operationsbordet. Denna ventilationsutrustning används idag på 15 sjukhus, framförallt i Sverige, men även i Danmark, Holland, Indien och Ukraina.

  Om resultaten med lägre energiförbrukning till samma renhetsgrad kan verifieras i detta projekt finns det därför goda möjligheter till bredare internationell spridning och därmed också stora möjligheter att spara energi i sjukhusmiljö. Tekniken bakom Opragon kan även användas i andra miljöer som kräver högluftrenhet exempelvis inom elektronikindustri, livsmedelsföretag och läkemedelsbolag.

  Fakta:

  Projekt: Energieffektiv ventilation för sjukhus
  Utförare: Lunds universitet
  Samfinansiärer: Avidicare AB

  Projektstart: augusti 2014
  Projektslut: juni 2016
  Projektbudget: 1 600 000 kr

  Kontakt:

  Projektledare: Jakob Löndahl
  E-post:

  Energimyndighetens projektnummer: 38862-1

  Läs mer:

  www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/vaerme-och-ventilation/energieffektiv-ventilation-foer-sjukhus

  Our events

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2022 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.