Rening av luft i operationssalar är extremt viktig för att förebygga smittspridning. Ventilationen är dock väldigt energikrävande eftersom luftomsättningshastigheten är 20–40 gånger högre än i vanliga lokaler. I ett E2B2-projektet undersöks en ny ventilationstyp framtagen för att ge bibehållen renhet med 30 procent lägre energiåtgång.

Projektet startade i slutet av 2014 och den experimentella delen består av mätningar och utvärderingar av luftrenhet på Helsingborg lasarett samt i en artificiell operationssal. Operationssalarna som undersöks i Helsingborg är identiska frånsett just ventilationen, vilket ger idealiska förutsättningar att undersöka luftens påverkan. Tre olika typer av ventilation jämförs: klassisk omblandande ventilation, laminärflödestak och ventilationssystemet Opragon, som utvecklas av det forskningsbaserade företaget Avidicare i Lund. Vid mätningarna kontrolleras luftkvaliteten och biologiska ämnen i luften.

Energiförbrukning i Opragon är 30 procent lägre än konventionell operationsventilation, men har samma renhetsgrad. Opragon använder TAF-teknik (Temperature controlled AirFlow), vilket innebär att lätt undertempererad luft, som genom sin högre densitet, faller mot golvet med en hastighet som styrs av tillförd luft och omgivande rumsluft uppmätt i nivå med operationsbordet. Denna ventilationsutrustning används idag på 15 sjukhus, framförallt i Sverige, men även i Danmark, Holland, Indien och Ukraina.

Om resultaten med lägre energiförbrukning till samma renhetsgrad kan verifieras i detta projekt finns det därför goda möjligheter till bredare internationell spridning och därmed också stora möjligheter att spara energi i sjukhusmiljö. Tekniken bakom Opragon kan även användas i andra miljöer som kräver högluftrenhet exempelvis inom elektronikindustri, livsmedelsföretag och läkemedelsbolag.

Fakta:

Projekt: Energieffektiv ventilation för sjukhus
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Avidicare AB

Projektstart: augusti 2014
Projektslut: juni 2016
Projektbudget: 1 600 000 kr

Kontakt:

Projektledare: Jakob Löndahl
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Energimyndighetens projektnummer: 38862-1

Läs mer:

www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/vaerme-och-ventilation/energieffektiv-ventilation-foer-sjukhus

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter