Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  Projektbeskrivning:

  Ett väl fungerande inneklimatsystem i byggnader är en förutsättning för att uppnå en god innemiljö och erhålla låg energianvändning. Dock är erfarenhetsmässigt ofta rengöringen eftersatt vilket försämrar både funktion och energieffektivitet.

  Energimyndigheten har 160302 beviljat en ansökan om ett genomföra ett projekt med syfte att utveckla teori och modell för optimerad rengöring av inneklimatsystem samt möjlighet att mäta och prediktera när rengöring bör göras.

  Projekt:

  Projektet, som avser löpa från 2016-01-01 till 2017-12-31, genomförs som ett samarbetsprojekt mellan seniora forskare vid Institutionen för Installationsteknik och Byggnadsfysik på Lunds Tekniska Högskola och industri-representanter från bl.a. OCO Nordic AB, Alfa Laval, Vasakronan, Martin&Servera och Malmö Stad.

  Projektets specifika mål är att:

  • Utveckla en modell som utifrån anläggningstyp och verksamhet kan bedöma hur effektiv rengöringen är och därmed optimera vid vilken nedsmutsningsgrad och hur ofta rengöring ska utföras med tanke på livscykelekonomin.
  • Utveckla en mätmetod som kan bedöma nedsmutsningsgrad och när rengöring behöver utföras för att nå optimal livscykelekonomi.
  • Baserat på resultaten ta fram en implementeringsprocess som är anpassad till olika aktörer inom branschen och i olika typer av verksamheter vilket är nödvändigt för att lägga grunden för en storskalig nytta.

  Tekniska data:

  OCO Nordic AB har utvecklat en relativt ny robust rengöringsmetod för bl.a. aggregat i fastigheters klimatsystem. Rengöringsmetoden är fri från användning av vatten och kemikalier. Torrisblästring innebär att använda torrisens/koldioxidisens egenskaper med att går från fast tillstånd till gas. Då torrisen gärna förgasas vid stor temperaturskillnad använder man denna egenskap i processen. En molekylsammansättning ökar sitt omfång 800ggr vid denna process som kallas sublimeringen eller sublimation.

  Torris smälter inte vid atmosfärstryck, det vill säga flytande koldioxid bildas inte. Istället sker sublimering till gasform vid en temperatur på –78,5 °C. Namnet torris syftar därmed på att isen inte blir våt såsom fruset vatten.

  OCO Nordic AB använder denna princip genom att blåsa in torris i lamellpaketen på ventilationsaggregaten och får denna att sublimera –  vid denna sublimering rivs smutsen från objektet och tillsammans med tillförda luftmängden blåses undan för att uppsamlas som lös smuts.

  ENERGIBESPARING:

  Då rengöring sker i ventilationsaggregat och grunden är att återställa funktionen – har man haft svårt att sätta en siffra på denna insats – i samband med att det kan finnas olika smuts och olika smutsmängder i aggregaten (syfte främst: Värmeväxlare, Kyl- och värmebatterier) så har det visat sig att resultatet såklart har stor betydelse på om aggregaten är mycket nedsmutsade eller mindre. Dock har man kunnat se att nedsmutsningen är svår att se – det som idag finns i vår omgivning ”luften” innehåller fetter och exempelvis pollen m.m. dessa sammantaget gör en transapant beläggning som kan vara mycket svår att se. Beläggningen bildar efter en tid ett jämnt genomskinligt ytskikt som isolerar värme och kylans växling, termiska egenskaper. Mht till mängden av denna beläggning är det alltid svårt att delge en förbättrings siffra – dock fungerar OCO metoden™ mycket bra för att avlägsna denna beläggning och återföra funktion på objektet.

  TEKNIKLEVERANTÖRER:

  OCO Nordic som också är åteförsäljare av ColdJet och dessa produkter använder uteslutande Coldjet maskiner, Torrisbläster. Världsledande bolag inom torrisblästring.

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.