Utbildning: Att engagera och motivera i hållbarhetsarbetet

Description

utbildning

Please observe that this training will be arranged in Scandinavian. 


Att sprida engagemang och intresse för hållbarhetsfrågorna i en organisation är viktigt, men ibland lättare sagt än gjort! Genom denna utbildning kommer du därför att få konkreta verktyg och metoder som hjälper dig att motivera, kommunicera och engagera dina medarbetare. 

Denna kurs arrangeras årligen av Stiftelsen TEM. I år erbjuder vi medlemmar inom TEM:s nätverk CSR Skåne & NCSH att gå kursen kostnadsfritt. Ta del av erbjudandet och anmäl dig och dina kollegor nedan!


Datum: 13 April, 13:00-16:00
Plats: Online, Zoom
Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk CSR Skåne och NCSH (Övriga  2 950 ex. moms)
Språk: Svenska

Anmälan


Exempel på områden som tas upp under utbildningen: 

  • Ett effektivt förändringsarbete: hur man genomför förändringar
  • Miljökommunikation: hur fungerar det och varför?
  • Grundläggande retorik: hur talar man så att folk lyssnar?
  • Attityder: vilka attityder kan man stöta på och hur kan man ändra dem?
  • Goda exempel och framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation
  • Hur du på bästa sätt målgruppsanpassar ditt budskap

Genom denna utbildning får du:

  • Verktyg för en effektiv kommunikation kring hållbarhetsarbetet
  • Förståelse för hur olika målgrupper reagerar på olika hållbarhetsargument
  • Kunskaper kring hur kommunikation kan vara en nyckel till att öka medarbetarnas engagemang

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina färdigheter inom intern kommunikation med fokus på hållbarhet, till exempel miljöchefer och/eller -samordnare, CSR-ansvariga, hållbarhetskoordinatorer, konsulter, medarbetare på myndigheter, kommuner och regioner.

danielgrårnd

Kursens föreläsare är Daniel Eriksson. Daniel är chef på TEM och grundare av Nordic Center for Sutainable Healthcare. Han har en magister i kommunikationsvetenskap och mer än 10 års erfarenhet inom hållbarhetsområdet. Daniel arbetar till vardags med affärsutveckling/export, kommunikation och hållbar sjukvård. Han håller även utbildningar och föreläsningar, reviderar och projektleder ett flertal projekt.


 

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter