Trend Report 2021

Description

On December 10, we at TEM (NCSH:s parent organization) will release our annual trend report. Please note that the report will be written in Swedish. More information in Swedish below!


Kommande hållbarhetstrender av stiftelsen tem med medlemmar

Trendrapport 2021

Stiftelsen TEMs årliga trendrapport ges ut i början på december. Här sammanställs trender, och otrender, inför kommande år. Trendrapporten är ett samarbete mellan TEM och dess medlemmar i nätverken CSR Skåne och Nordic Center for Sustainable Healthcare. Trender som presenteras i rapporten är observationer och åsikter från personer i olika branscher och på olika positioner. Rapporten utgår från verkliga spaningar i verksamheter och utgår från verkliga personers upplevelser i sin bransch. 

I denna utgåva elaborerar experter kring observationer i deras nya vardag, i tider av pandemi. Vad ser vi för potential inför 2021? Vad tror vi kommer vara nästa stora grej? Vilken väg tar utvecklingen för hållbarhetsarbetet efter pandemin?

Medverkande

 • Accus

 • CSR Skåne

 • Link Arkitektur

 • Green Furniture

 • Medicon village

 • NOAS

 • Nordic Center for Sustainable Healthcare

 • Pragati

 • Packbridge

 • Vattenfall

 • Climacheck

Rapporten lanseras den 10 december!

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter