CSR Skåne x NCSH - Sustainable Plastics

Description

On May 6th, CSR Skåne will arrange a webinar on sustainable plastics together with NCSH. 

The plastic issue is becoming more and more relevant. For example, the Swedish Environmental Protection Agency has been commissioned to coordinate Sweden's work for sustainable plastic use in 2020. They will also perform a national litter measurement to get a better basis for Sweden's implementation of the EU's single-use plastics directive. During this webinar we will raise the plastic issue with the help of speakers from our networks who have experience and knowledge in the field.
 
This webinar will be held in Scandinavian, but if you are interested in participating in a similar webinar in English, please let us know!

Den 6 maj kommer CSR Skåne att hålla en webbaserad nätverksträff tillsammans med NCSH med fokus på hållbar plast. 

Plastfrågan ur olika perspektiv blir mer och mer aktuell vilket vi vill uppmärksamma. Bland annat har Naturvårdsverket fått i uppdrag att samordna Sveriges arbete för hållbar plastanvändning 2020.
NV ska dessutom genomföra en nationell skräpmätning för att få ett bättre underlag till Sveriges genomförande av EU:s engångsplastdirektiv. Under det här webbinariet kommer vi att lyfta plastfrågan med hjälp av talare från våra nätverk som har erfarenhet och kunskap inom området.

  • Hur ser användningen av plast ut i skåne?
  • Är det hållbart att förlita sig på engångsartiklar?
  • Vad har vi för lokala förutsättningar? 

 

När: 6 Maj

Tid: 10.00 - 12.00

Avgift: Gratis för medlemmar i CSR Skåne och NCSH, för icke-medlemmar: 499 SEK exklusive moms. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ny bild talare

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter