Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  Danderyds Sjukhus har tillsammans med Locum och YIT (Caverion) drivit ett så kallat EPC-projekt Energy Performance Contract) under perioden 2007-2016. Många energiförbättrande åtgärder har genomförts sedan projektet startade, alltifrån värmejustering, belysningsåtgärder, byte till energieffektiva pumpar, värmeåtervinning och styr- och övervakningssystem, isolering, fönsterbyten med mera.

  Sjukhuset har även utvecklat en energirutin med stödmallar med mera så att sjukhusets medarbetare kan göra lokala energironder på arbetsplatserna och jobba med stickprovskontroller för att till exempel stänga av datorer.

  Sammantaget har den totala energianvändningen på sjukhuset minskat med cirka 25 procent sedan projektet startades.

  Läs mer

  Our events

  23 Jan
  NCSH's Training in Sustainable Healthcare
  Date 2024-01-23 13:00 - 17:00
  12 Mar
  World's Greenest Hospital LIVE
  2024-03-12 13:30 - 15:00
  18 Apr
  Spring Party with NCSH
  2024-04-18 17:00 - 21:00
  19 Aug
  14 Nov
  World's Greenest Hospital LIVE
  2024-11-14 13:30 - 15:00
  28 Nov

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.