Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  Parallellt med NCSH:s innovationskluster för Energieffektiv sjukvård finanseriar Energimyndigheten flera andra kluster, bl.a. Belok som har projektinitiativ som gränsar till syftet för NCS:s innovationskluster. De har nyligen presenterat en studie kring tappvatten på Oskarshamns sjukhus.

  Syftet är att identifiera alternativ till den traditionella VVC (varmvattencirkulation) som kan vara mer energieffektiva (mindre värmeförluster). Förstudien har även en praktisk tillämpning i en ny vårdlokal i Oskarshamn (psykiatrilokal med dagverksamhet, litet varmvattenbehov): en energianalys och en LCC-analys har tagits fram.

  Förstudie, tappvatten Oskarhamn (PDF)

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.