Nordic Center for Sustainable Healthcare

  C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •

  Parallellt med NCSH:s innovationskluster för Energieffektiv sjukvård finanseriar Energimyndigheten flera andra kluster, bl.a. Belok som har projektinitiativ som gränsar till syftet för NCS:s innovationskluster. De har nyligen presenterat en studie kring tappvatten på Oskarshamns sjukhus.

  Syftet är att identifiera alternativ till den traditionella VVC (varmvattencirkulation) som kan vara mer energieffektiva (mindre värmeförluster). Förstudien har även en praktisk tillämpning i en ny vårdlokal i Oskarshamn (psykiatrilokal med dagverksamhet, litet varmvattenbehov): en energianalys och en LCC-analys har tagits fram.

  Förstudie, tappvatten Oskarhamn (PDF)

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Altonagatan 3
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80
  Website: www.tem.se

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logo

  TEM logo

  © 2019 Nordic Center for Sustainable Healthcare