C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

Paralellt med NCSH:s innovationskluster för Energieffektiv sjukvård finanseriar Energimyndigheten flera andra kluster, bla Belok som har projektinitiativ som gränsar till syftet för NCS:s innovationskluster. De har nyligen presenterat en studie kring tappvatten på Oskarshamns sjukhus. 

Syftet är att identifiera alternativ till den traditionella VVC (varmvattencirkulation) som kan vara mer energieffektiva (mindre värmeförluster). Förstudien har även en praktisk tillämpning i en ny vårdlokal i Oskarshamn (psykiatrilokal med dagverksamhet, litet varmvattenbehov): en energianalys och en LCC-analys har tagits fram.

Förstudie, tappvatten Oskarhamn

 

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top