Nordic Center for Sustainable Healthcare

  C/O TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • Sweden • Nordics •  • +46 (0)40-606 55 80 • Contact staff

  Landsting, Sjukhus:

  Region Västmanland, Västerås, sjukhusområdet, byggnad 34 (barn- och ungdomspsykmottagning).

  Projektbeskrivning:

  Energirenoveringen (november 2014-mars 2015) av byggnaden genomfördes att uppfylla Region Västmanlands energikrav och att utvärdera energirenovering i jämförelse med en traditionell renovering av byggnaden. Projektet resulterade i 40% minskning av energiförbrukningen (målet var 50%), förbättrat inneklimat (p.g.a. kylan från geolagret), förlängd livslängd av renoveringen.

  Problem före energirenoveringen:

  1. oisolerad ytterkant av vinden;
  2. gamla fönster med u-värde på ca 2,5;
  3. ventilationssystemet med en vätskekopplad återvinning med ca 30% årsverkningsgrad;
  4. ojämnt injusterade radiatorer.

  Åtgärder under renoveringen:

  1. vinden tilläggsisolerades med träfiberisolering;
  2. fönstren byttes ut mot nya med u-värde mellan 0,9-1,1;
  3. modernt ventilationssystem med hög energiåtervinning (FTX) installerades; 12 hål (200 m djupa) borrades i berggrunden och vätskan från borrhålen används till förvärmning/-kylning av uteluften till ventilationen;
  4. ett antal radiatorer byttes ut och värmen injusterades; 11 innegivare monterades på tre plan, medelvärdet från dessa styr framledningstemperaturen på radiatorerna;
  5. tryckbalanseringen sker genom att frånluftfläkten styrs av två tryckgivare inomhus;
  6. hissen byttes ut;
  7. belysningen byttes ut till LED.

  Tekniska data:

  • Byggnaden uppförd 1963, renoverades 1988, energirenoverades nov. 2014-mars 2015
  • Upp emot 90 personer vistas dagligen
  • Tre plan, total yta 2332 m²
  • Total energiförbrukning före energirenoveringen 455 260 kWh, efter energirenoveringen 293 750 kWh
  • Energiprestandan före renoveringen 196 kWh/m² för all el, värme och varmvatten (203 kWh/m² med komfortkylan på ca 7 kWh/m²), efter renoveringen 126 kWh/m²
  • Efter renoveringen ökar den geotermiska förvärmen luftens temperatur med 14,4°C
  • Det nya ventilationsaggregatets verkningsgrad ligger på 93% (snitt för regionen 75-80%)
  • Tilluftstemperaturen utan spetsvärme ligger på 20°C, frånluft – 22,4°C
  • Återbetalningstiden för energirenoveringen: 54,6 år
  • Återbetalningstiden för en traditionell renovering (om en sådan hade genomförts på denna byggnad): 74,5 år

  Energibesparing:

  En sänkning av den totala energiförbrukningen med 36% (43% om man lägger till kylans ca 7 kWh/m²)

  Energiprestanda (med kyla), före 203 kWh/m², efter 126 kWh/m²

  Kontaktperson för projektet:

  Energicontroller Dan Andersson har under många år samlat på sig ett antal tekniska lösningar och erfarenheter som tillsammans med Region Västmanlands Fastighets, projektavdelning och konsultbolaget Kadesjös omsatte i praktiken.

  Dan Andersson
  Tel: 021-17 30 00
  Mobil: 0721-530325
  E-post:

  Läs mer:

  Rapporten kan laddas ner här (PDF)

  Our events

  4 Oct
  Webinar: Nordic Know-How #7 Cooling Systems
  Date 2022-10-04 14:00 - 15:30
  20 Oct
  Our Autumn Party 2022
  2022-10-20 17:00 - 21:00
  22 Nov

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2022 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.