Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  Landsting, Sjukhus:

  Region Västmanland, Västerås, sjukhusområdet, byggnad 34 (barn- och ungdomspsykmottagning).

  Projektbeskrivning:

  Energirenoveringen (november 2014-mars 2015) av byggnaden genomfördes att uppfylla Region Västmanlands energikrav och att utvärdera energirenovering i jämförelse med en traditionell renovering av byggnaden. Projektet resulterade i 40% minskning av energiförbrukningen (målet var 50%), förbättrat inneklimat (p.g.a. kylan från geolagret), förlängd livslängd av renoveringen.

  Problem före energirenoveringen:

  1. oisolerad ytterkant av vinden;
  2. gamla fönster med u-värde på ca 2,5;
  3. ventilationssystemet med en vätskekopplad återvinning med ca 30% årsverkningsgrad;
  4. ojämnt injusterade radiatorer.

  Åtgärder under renoveringen:

  1. vinden tilläggsisolerades med träfiberisolering;
  2. fönstren byttes ut mot nya med u-värde mellan 0,9-1,1;
  3. modernt ventilationssystem med hög energiåtervinning (FTX) installerades; 12 hål (200 m djupa) borrades i berggrunden och vätskan från borrhålen används till förvärmning/-kylning av uteluften till ventilationen;
  4. ett antal radiatorer byttes ut och värmen injusterades; 11 innegivare monterades på tre plan, medelvärdet från dessa styr framledningstemperaturen på radiatorerna;
  5. tryckbalanseringen sker genom att frånluftfläkten styrs av två tryckgivare inomhus;
  6. hissen byttes ut;
  7. belysningen byttes ut till LED.

  Tekniska data:

  • Byggnaden uppförd 1963, renoverades 1988, energirenoverades nov. 2014-mars 2015
  • Upp emot 90 personer vistas dagligen
  • Tre plan, total yta 2332 m²
  • Total energiförbrukning före energirenoveringen 455 260 kWh, efter energirenoveringen 293 750 kWh
  • Energiprestandan före renoveringen 196 kWh/m² för all el, värme och varmvatten (203 kWh/m² med komfortkylan på ca 7 kWh/m²), efter renoveringen 126 kWh/m²
  • Efter renoveringen ökar den geotermiska förvärmen luftens temperatur med 14,4°C
  • Det nya ventilationsaggregatets verkningsgrad ligger på 93% (snitt för regionen 75-80%)
  • Tilluftstemperaturen utan spetsvärme ligger på 20°C, frånluft – 22,4°C
  • Återbetalningstiden för energirenoveringen: 54,6 år
  • Återbetalningstiden för en traditionell renovering (om en sådan hade genomförts på denna byggnad): 74,5 år

  Energibesparing:

  En sänkning av den totala energiförbrukningen med 36% (43% om man lägger till kylans ca 7 kWh/m²)

  Energiprestanda (med kyla), före 203 kWh/m², efter 126 kWh/m²

  Kontaktperson för projektet:

  Energicontroller Dan Andersson har under många år samlat på sig ett antal tekniska lösningar och erfarenheter som tillsammans med Region Västmanlands Fastighets, projektavdelning och konsultbolaget Kadesjös omsatte i praktiken.

  Dan Andersson
  Tel: 021-17 30 00
  Mobil: 0721-530325
  E-post:

  Läs mer:

  Rapporten kan laddas ner här (PDF)

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.