Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  5 December: Would You Like to Be Part of Developing Sweden's New Export Industry?

  Please note that this event will be held in Swedish

   

  Vill du vara med och utveckla Sveriges nya exportindustri?

  Vi gör nu en svensk kraftsamling kring energieffektiv sjukvård, med möjlighet att skapa vårt nästa stora exportområde. För att nå dit behöver vi samarbeta på hemmaplan.

  Till detta första möte bjuder vi därför in dig som arbetar med energistrategi vid sjukhus och region, innovation, finansiering, testbäddar, innovationsupphandling, företag med nyskapande energiteknik och exportfrämjande verksamheter.

  Missa inte chansen att vara med från början och forma framtidens samarbete för internationalisering!

  Anmäl dig här

  Vänligen inkludera namn, organisation och matpreferenser/allergier. För deltagare finns även utrymme att ställa ut en roll-up i lokalen (anges i anmälan vid intresse).

  Datum: 5 december 2022

  Tid: 10.00–15.00 (registrering och mingel från 09.00, eftermiddagsfika med mingel 15.00–15.30)

  Plats: Stockholm (Hotel Skeppsholmen, Sjöofficersmässen)


  Keynote-presentationer från bland andra:

  Jenni Nordborg, Nationell life science-samordnare

  Lotta Bångens, VD för Energieffektiviseringsföretagen (EEF)

  Michael Gustavsson, Affärsansvarig NCC Sjukhus


  Program

  • 09.00–10.00 Registrering, fika och mingel
  • 10.00 Välkomna och inramning av dagen – Felicia Hedetoft, NCSH (Moderator) och Niclas Carlsson, Energimyndigheten
  • Hållbarhet som en del av den svenska life science strategin – Jenni Nordborg, Regeringskansliet (Nationell life science-samordnare)
  • Energi- och klimatsmart sjukvård – En stor svensk export- och innovationsmöjlighet – Daniel Eriksson, NCSH och Johannes Brundin, NCSH
  • 10.40–11.00 Bensträckare 
  • Vikten av ett sammanhang – Export av energieffektiva innovationer – Peter Höjerback, Avidicare
  • Västfastigheter, en föregångare – Hur kan energiförbrukningen halveras till 2030? – Per-Erik Nilsson, Chalmers Industriteknik
  • Byggbolagens roll i energieffektivisering – Hinder och möjligheter – Michael Gustavsson, NCC
  • Finsk satsning på hållbarhet inom sjukvården – Hur kan vi samverka i Norden? – Nima Jokilaakso, Business Finland 
  • 12.00–13.00 Mingellunch
  • Exempel på exportfinansiering av gröna lösningar – Fredrik Larsson, NEFCO 
  • Mognadsnivån på olika marknader för energieffektiv och hållbar sjukvård – TBA
  • Hur blir vi bättre tillsammans? – För mer export och energieffektivisering – Lotta Bångens, EEF 
  • Panel: Kraftsamling – Konkreta steg för att gå vidare – Daniel Eriksson, NCSH (Moderator panel) och paneldeltagare (TBA)
  • Presentation av satsningen 2023 – Jonas Höglund, Energimyndigheten 
  • 14.50 Slutord – Felicia Hedetoft, NCSH 
  • 15.00–15.30 Fika och mingel

  Delta för att:

  • Stärka ditt nätverk tillsammans med andra svenska aktörer, bolag och kluster med intresse av energi- och klimatsmart sjukvård
  • Ta del av ett sammanhang för att öka export och stärka internationaliseringen av svensk energi- och klimatsmart sjukvård
  • Få en överblick av möjligheter under 2023 och tillgång till samarbete såväl som samverkan

  Programmets huvuddelar:

  • Energimyndigheten presenterar behovet av en nationell kraftsamling och introducerar tänkbara aktiviteter under 2023
  • NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) ger inblick i energieffektiv sjukvård som en ny svensk export- och innovationsmöjlighet
  • Olika marknaders olika behov: Hur ser dessa ut?
  • Exempel från företag, sjukhus och på lyckade satsningar
  • Paneldiskussion om hur vi tillsammans tar nästa steg: Vad kan vi göra för att utveckla samarbeten och möjliggöra svensk export av energieffektiva lösningar?

  Frågor?

  Om du har frågor om kraftsamlingen och/eller projektet, mejla Johannes Brundin på .


  This is part of the project Platform for Internationalisation: Energy and Climate Smart Healthcare, funded by the Swedish Energy Agency.

  Swedish Energy Agency logo

  Our news

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.