Nordic Center for Sustainable Healthcare

  C/O TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • Sweden • Nordics •  • +46 (0)40-606 55 80 • Contact staff

  15 October - Online Training: Sustainable Healthcare

  This training will be arranged in Swedish. If you prefer to do the training in English, there will be an opportunity to do so on December 7


  Hållbar Sjukvård - 15 oktober

  Denna kurs arrangeras av Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) i samverkan med Region Västerbotten, Innovation & Partnerskap och projektet SOLH

  Datum: 15 oktober

  Tid: 12:00 - 16:00

  Plats: Online (zoom)

  Kostnad: 729 SEK exkl. moms. (Ordinarie pris livekurs 2950 SEK exkl. moms). 

  Kursen är gratis för medlemmar i TEM:s nätverk och för alla anställda inom Region Västerbotten. 

  Anmäl Dig Här

  Om kursen

  Denna halvdagsutbildning ger dig kunskap om hur du arbetar med miljö, hållbarhet och företagens sociala ansvar inom hälso- och sjukvården. Den ger dig förståelse för vad som skapar en hållbar hälso- och sjukvård från organisation till miljölagstiftning. Du kommer att få grundläggande kunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra viktiga miljöfrågor för ökat hållbarhetsarbete. Om du deltar som konsult eller leverantör till hälso- och sjukvården får du en god inblick i de möjligheter och hinder som finns. 

  En hållbar hälso- och sjukvård omfattar allt från att minska utsläppen av läkemedel i miljön, till energieffektivisering i sjukhusbyggnader. Under kursen har du som deltagare möjlighet att lyfta frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde och diskutera detta. Efter kursen har du fått en djupare kunskap om de hållbarhetsutmaningar som finns inom hälso- och sjukvården och hur du arbetar med dessa frågor. 

  För vem?

  Miljörepresentanter, miljösamordnare, miljöchefer, ledande befattningshavare och andra anställda inom privat och offentlig sektor. Vårdgivare som behöver större inblick i arbetsmetoderna inom hälso- och sjukvården, fokusområdena och utmaningarna. Konsulter, jurister, revisorer som arbetar med hållbarhet och har hälso- och sjukvården som kundgrupp. 


  Daniel2rundDaniel är VD på Stiftelsen TEM i Malmö och har arbetat med hållbarhetsfrågor inom hälso- och sjukvården i över 10 år. Han är grundare av Nordic Center for Sustainable Healthcare och har suttit i flera internationella styrelser. Daniel har utbildat tusentalt chefer, miljörepresentanter och medarbetare inom hälso- och sjukvården och har arbetat med ett stort antal sjukhus och regioner, både nationella som internationella. Han har även arbetat med svensk export av miljöteknik och har gjort revisioner inom hälso- och sjukvården med fokus på lagefterlevnad och ISO 14001. 


   

  Our news

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2021 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.