Nordic Center for Sustainable Healthcare

  C/O TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • Sweden • Nordics •  • +46 (0)40-606 55 80 • Contact staff

  Världens mest hållbara sjukvård 2030 - Stockholm 21 augusti

  Onsdagen den 21 Augusti är det dags för en uppsamling i Stockholm kring projektet "Världens mest hållbara sjukvård 2030". 

  I det här projektet har NCSH arbetat tillsammans med projektpartners Medeon, Medicon Village, Swecare och Sahlgrenska Science Park. Projektet startades med finansiering från Vinnova för en förstudie som en grund för att skapa en vision om att uppnå den mest hållbara vården i världen 2030 och upprätta en arena för innovation, samarbete och kommunikation för svensk hållbar sjukvård. 

   

  Under projektets gång har fyra workshops genomförts i olika svenska städer. Tryck på städerna nedan för att se sammanfattning från de olika tillfällena. 

  Stockholm

  Malmö

  Göteborg

  Umeå

  Den 21 Augusti träffas vi i Stockholm för en uppsamling kring projektet, varmt välkomna!


  Anmälan:

  För mer info kring evenemanget, klicka här>>

  Our news

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2020 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.