C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

Nu lanserar vi Nordic Center for Sustainable Healthcare. Vi har under ett flertal år sett behovet och nu gör vi äntligen slag i saken. Centret drivs till att börja med av TEM tillsammans med Lunds Universitet, men fler partners och aktörer kommer knytas till verksamheten. Centret kommer successivt att byggas upp under 2015. Parallellt med uppbyggnaden av centret tar vi på uppdrag av Vinnova fram en innvoationsagenda för hållbar sjukvård. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.

 

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top