Nordic Center for Sustainable Healthcare

  C/O TEM • Södra Promenaden 51 • Malmö • Sweden • Nordics •  • +46 (0)40-606 55 80 • Contact staff

  Seminar with University of Skövde: Sustainable Healthcare

  On October 23, the University of Skövde is arranging a seminar in Sustainable Healthcare together with Skaraborg Hospital. Daniel Eriksson, Founder and CEO of Nordic Center for Sustainable Healthcare, will start the day off with his presentation "Sustainable healthcare - a new industry, a new area of ​​innovation, a new area of ​​research". Read more below.

   

  Please observe that this seminar will be held in Swedish. 


  Högskolan i Skövde 2011En hållbar sjukvård

  Efter förra årets uppskattade seminarium ”Framtidens vårdbehov – tillsammans mot smarta digitala arbetssätt” bjuder Högskolan i Skövde och Skaraborgs Sjukhus in till ännu en förmiddag med föreläsningar under temat ”En hållbar sjukvård”.

  Det finns möjlighet att delta på plats men också digitalt via länk. 

  Program

  08:30 Inledning, prorektor Lena Mårtensson, Högskolan i Skövde.

  08:40 Daniel Eriksson, Nordic Center for Sustainable Healthcare om "Hållbar sjukvård – en ny bransch, ett nytt innovationsområde, ett nytt forskningsfält".

  09:25 Ninitha Maivorsdotter, forskningsledare DHEAR (Digital HEAlth Research) om "samverkan av digitala lösningar och mänskliga möten på sätt som stödjer välbefinnande och trygghet".

  09:35 Caroline Bäckström, lektor i omvårdnad och projektledare "Digitalt Föräldrarstöd', om utveckling av ett digitalt verktyg för blivande föräldrar 'Förlossningsresan".

  09:55 Paus.

  10:10 Thomas Andersson, professor i företagsekonomi och Anna Kjellsdotter, forskningsledare Skaraborgs sjukhus om "Innovationssystemet för ett sjukhus – att förstå möjligheter och hinder för innovation i sjukvård".

  10:30 Johan Svensson, överläkare SkaS och professor internmedicin Sahlgrenska Akademien och Ulla Andin, överläkare från Skaraborgs Sjukhus berättar om projektet DECI-"Digital vårdmodell vid kognitiv nedsättning": en 3-årig prospektiv, randomiserad multicenter-studie där olika digifysiska vårdmodeller för patienter med kognitiv nedsättning utvecklades, testades och utvärderades.

  11:05 Homa Tajsharghi, professor i biomedicin och Oskar MacGregor, lektor i kognitiv neurovetenskap om ”Änglamakare: Autosomala recessiva sjukdomar, genetiska tester och etik”.

  11:25 Jessica Lindblom, biträdande professor i informationsteknologi och Ari Kolbeinsson, lektor i integrerad produktutveckling om "virtuell ergonomi inom hälso- och sjukvård".

  11:45 Afrouz Behboudi, professor i biomedicin om "kvalitetssäkring av biobankprover".

  12:05 Avslutning, Jörgen Thorn, direktör Skaraborgs Sjukhus.

   

  Anmäl dig till seminariet "En hållbar sjukvård"

  Till Hemsida och Registrering

   

  External news

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2021 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.