C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

 

Projektbeskrivning:

Med avsikt att minska kostnader för värme- och kylförsörjning har omfattande ombyggnadsarbeten genomförts av energicentralen.

I arbetet med nybyggnationer har arbetet med att minska energianvändningen bedrivits systematiskt genom att olika tekniska lösningar av klimatskal och installationssystem har värderats ur livscykelkostnadsperspektiv för att hitta de optimala systemlösningarna. Tidigare har värmeförsörjningen varit fjärrvärme med ett litet inslag av värme från en pelletseldad värmepanna.

Sedan september 2010 består energicentralen av en kombination av nya, befintliga samt ombyggda installationer.

Teknisk data:

Den nya energicentralen består av en kombination av nya och befintliga/ombyggda installationer:
- Sex värmepumpar om totalt 2600 kW värmeeffekt. Ansluten eleffekt är ca 800 kW.
- 188 energibrunnar/energilager i berg á cirka 180 meter. Sammanlagd aktiv borrlängd är ungefär 30 000m
- Vattenintag från Klarälven
- Kylmaskiner 3 st om totalt ca 5 000 kW (Ammoniak som köldmedium)
- Befintligt distributionssystem för kyla till CSK
- Befintligt distributionssystem för värme till CSK

Den nya anläggningen är uppbyggd kring värmepumparna och energiförsörjningen är en kombination av energiåtervinning från sjukhusets kylsystem, utnyttjande av gratis ”naturenergi” från älv och berg samt energilagring i berg. Tillskottsvärme sker från fjärrvärme vid stora värmebehov och tillskottskyla från befintliga kylmaskiner vid stort kylbehov.

Borrhålen är sammankopplade genom ett rörsystem med ca 150 000 liter brinelösning till värmepumpsanläggningen i hus 41. Typ av brinelösning är ”bioetanol” i 24 procents blandning. Värmepumparna/kylmaskinerna innehåller totalt 540 kg av köldmediet R134A

Energibesparing:

Totalt sett så har vi minskat energiförbrukningen från 185,7 kWh/m2 till 161 kWh/m2

Teknikleverantörer:

Samordningsansvaret låg på Skanska. NVS ansvarade för rörinstallationen, kylmeko installationen samt värmepumpar. Nea-Teknik ansvarade för höjden på borrhål och markförläggning. Midroc El ansvarade för styrning.

Kontaktperson för projektet:

Bengt-Åke Karlsson, Landstingsfastigheter

 

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top