C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

Projektbeskrivning:

Genom att använda de naturliga geologiska förutsättningar inom fastigheten där Länssjukhuset är beläget har Bygg och förvaltarenheten , Landstinget i Kalmar län under 2016 tagit i drift ett hållbart energisystem för värme och kyla baserat på pumpning av grundvatten från energibrunnar sk. akvifärlager. Temperaturen i grundvattnet används för säsongslagring av både värme och kyla allt efter som det är värme eller kylbehov i byggnaderna. Genom att återföra grundvattnet efter energiuttag påverkas ej grundvattennivåer i området. 

Teknisk Data:
Totalt 16 geoenergibrunnar med ett maximalt pumpflöde av 60 l/s kan producera en effekt av ca 1, 8 MW kyla/värme. Tillgodogjord fri energi från grundvatten beräknas per år till 2100 MWh kyla samt 1400 MWh värme.

Energibesparing:
Beräkningar baserar sig på 1800 MWh per år i besparing av el och värme

Teknikleverantörer
Projektör Sweco/Geoenergiprojekt AB, entreprenör Malmbergs AB

Kontaktperson:
Stefan Westblom, Landstinget i Kalmar län. 

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top