C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

Region Västmanland, Västerås, sjukhusområdet, byggnad 34 (barn- och ungdomspsykmottagning)

Energirenoveringen (november 2014-mars 2015) av byggnaden genomfördes att uppfylla Region Västmanlands energikrav och att utvärdera energirenovering i jämförelse med en traditionell renovering av byggnaden. Projektet resulterade i 40% minskning av energiförbrukningen (målet var 50%), förbättrat inneklimat (p.g.a. kylan från geolagret), förlängd livslängd av renoveringen.

Problem före energirenoveringen:
 1. oisolerad ytterkant av vinden;
 2. gamla fönster med u-värde på ca 2,5;
 3. ventilationssystemet med en vätskekopplad återvinning med ca 30% årsverkningsgrad;
 4. ojämnt injusterade radiatorer.
Åtgärder under renoveringen:
 1. vinden tilläggsisolerades med träfiberisolering;
 2. fönstren byttes ut mot nya med u-värde mellan 0,9-1,1;
 3. modernt ventilationssystem med hög energiåtervinning (FTX) installerades; 12 hål (200 m djupa) borrades i berggrunden och vätskan från borrhålen används till förvärmning/-kylning av uteluften till ventilationen;
 4. ett antal radiatorer byttes ut och värmen injusterades; 11 innegivare monterades på tre plan, medelvärdet från dessa styr framledningstemperaturen på radiatorerna;
 5. tryckbalanseringen sker genom att frånluftfläkten styrs av två tryckgivare inomhus;
 6. hissen byttes ut;
 7. belysningen byttes ut till LED.
Teknisk data:
 • Byggnaden uppförd 1963, renoverades 1988, energirenoverades nov. 2014-mars 2015
 • Upp emot 90 personer vistas dagligen
 • Tre plan, total yta 2332 m²
 • Total energiförbrukning före energirenoveringen 455 260 kWh, efter energirenoveringen 293 750 kWh
 • Energiprestandan före renoveringen 196 kWh/m² för all el, värme och varmvatten (203 kWh/m² med komfortkylan på ca 7 kWh/m²), efter renoveringen 126 kWh/m²
 • Efter renoveringen ökar den geotermiska förvärmen luftens temperatur med 14,4°C
 • Det nya ventilationsaggregatets verkningsgrad ligger på 93% (snitt för regionen 75-80%)
 • Tilluftstemperaturen utan spetsvärme ligger på 20°C, frånluft – 22,4°C
 • Återbetalningstiden för energirenoveringen: 54,6 år
 • Återbetalningstiden för en traditionell renovering (om en sådan hade genomförts på denna byggnad): 74,5 år

Energibesparing:

En sänkning av den totala energiförbrukningen med 36% (43% om man lägger till kylans ca 7 kWh/m²).

Energiprestanda (med kyla), före 203 kWh/m², efter 126 kWh/m².


Kontaktperson för projektet:

Energicontroller Dan Andersson har under många år samlat på sig ett antal tekniska lösningar och erfarenheter som tillsammans med Region Västmanlands Fastighets, projektavdelning och konsultbolaget Kadesjös omsatte i praktiken.

Dan Andersson

Tel: 021-17 30 00

Mobil: 0721-530325

E-post:


Rapporten kan laddas ner här >>

 

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top