C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

Rening av luft i operationssalar är extremt viktig för att förebygga smittspridning. Ventilationen är dock väldigt energikrävande eftersom luftomsättningshastigheten är 20–40 gånger högre än i vanliga lokaler. I ett E2B2-projektet undersöks en ny ventilationstyp framtagen för att ge bibehållen renhet med 30 procent lägre energiåtgång.

Projektet startade i slutet av 2014 och den experimentella delen består av mätningar och utvärderingar av luftrenhet på Helsingborg lasarett samt i en artificiell operationssal. Operationssalarna som undersöks i Helsingborg är identiska frånsett just ventilationen, vilket ger idealiska förutsättningar att undersöka luftens påverkan. Tre olika typer av ventilation jämförs: klassisk omblandande ventilation, laminärflödestak och ventilationssystemet Opragon, som utvecklas av det forskningsbaserade företaget Avidicare i Lund. Vid mätningarna kontrolleras luftkvaliteten och biologiska ämnen i luften.

Energiförbrukning i Opragon är 30 procent lägre än konventionell operationsventilation, men har samma renhetsgrad. Opragon använder TAF-teknik (Temperature controlled AirFlow), vilket innebär att lätt undertempererad luft, som genom sin högre densitet, faller mot golvet med en hastighet som styrs av tillförd luft och omgivande rumsluft uppmätt i nivå med operationsbordet. Denna ventilationsutrustning används idag på 15 sjukhus, framförallt i Sverige, men även i Danmark, Holland, Indien och Ukraina.


Om resultaten med lägre energiförbrukning till samma renhetsgrad kan verifieras i detta projekt finns det därför goda möjligheter till bredare internationell spridning och därmed också stora möjligheter att spara energi i sjukhusmiljö. Tekniken bakom Opragon kan även användas i andra miljöer som kräver högluftrenhet exempelvis inom elektronikindustri, livsmedelsföretag och läkemedelsbolag.

Fakta
Projekt: Energieffektiv ventilation för sjukhus
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Avidicare AB

Projektstart: augusti 2014
Projektslut: juni 2016
Projektbudget: 1 600 000 kr

Kontakt

Projektledare: Jakob Löndahl
E-post:

Energimyndighetens projektnummer: 38862-1
http://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/vaerme-och-ventilation/energieffektiv-ventilation-foer-sjukhus/ 

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top