C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

2008 byttes de gamla fläktarna för den luftburna värmen och kylan delvis ut och kompletterades med nya frekvensomriktare och Eff1-klassade industrimotorer från ABB. Totalt finns 30 fläktar på sjukhuset. De gamla fläktarna drog 65,2 kW, de nya 46,4 kW. Den minskade elförbrukningen för en enda fläkt innebar med 2008 en besparing på 123 000 kronor om året. Med 30 fläktdrifter blev det en total årlig besparing på runt 3,7 miljoner.

Man har gått från att köra motorerna med full effekt hela tiden till att fläktdriften regleras i takt med ventilationsbehovet. Tidigare reglerades luftströmmarna som gick ut i systemet med hjälp av spjäll och skovlarnas vinklar på fläktarna. Nu styr frekvensomriktarna motorernas varvtal istället. Frekvensomriktaren analyserar behovet utifrån ett bör-värde och ett är-värde i ventilationskanalerna och reglerar motorerna, vilket innebär att skovlarna på fläktarna är fasta. Tillsammans med nya energieffektiva motorer blir energibesparingen avsevärd.

En annan positiv effekt är att underhållet på fläktarna har minskat till en tiondel av tidigare behov. De gamla fläktarna hade många rörliga delar behövde mycket tillsyn och smörjning. Nu behöver bara två lager smörjas eftersom de nya fläktarna nu istället styrs av frekvensomriktarna.

http://www.abb.gr/cawp/seitp202/d802a310c5685801c125751f005b407e.aspx

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top