C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

Landsting, Sjukhus:

Västra Götalandsregionen, Alingsås lasarett

Projektbeskrivning:
Med start år 2009 genomförde Västfastigheter ett stort energisparprojekt på Alingsås lasarett. Som en del i detta projekt installerades programvaran Ecopilot för energieffektivare styrning och kontroll över inneklimatet i de olika byggnaderna. Ecopilot styr idag samtliga ventilationsaggregat, samt värme- och kylsystem överallt utom i operationssalar.
Återbetalningstiden för hela energisparprojektet landade på under 5 år.

Teknisk data:
Programvaran Ecopilot installeras som en modul vid sidan om det befintliga styrsystemet för fastighetens värme-, ventilation- och kylsystem. Ecopilot utnyttjar den gratisenergi som alstras av verksamheten och som lagras i byggnadsstommen. Den ser även till att de olika systemen samordnas och planerar några dagar framåt med hjälp av väderdata.
Ecopilot sparar i snitt 24 % på värmen, 12% på fastighetselen och 28% på kylan.

Energibesparing:
Ecopilots bidrag till den totala energibesparingen på Alingsås lasarett uppskattas till minst 15% av energianvändningen för år 2008.

Teknikleverantörer:
Kabona AB (Ecopilot)

Kontaktperson för projektet:
Junith Brostedt eller Bengt Svantesson, Västfastigheter ()

Länk till rapport/mer information om projektet:
-

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top