C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

Projektbeskrivning: 

Efter en kartläggning av landstingets klimatpåverkande utsläpp frakom det att lustgas stod för hela 30 % av verksamheternas påverkan på växthuseffekten. Ett steg i arbetet med att minska denna påverkan var att installera lustgasrening (destruktion) ute i verksamheterna. 2014 installerades den första fasta anläggningen för lustgasrening på förlossningsavdelningen i Ryhov. På grund av de positiva resultaten har flera nya ansläggningar installerats sedan dess.

För patienten som får lustgas innebär den nya tekniken att man andas på rätt sätt i masken, som anpassats för att samla upp all lustgas och transportera iväg den för rening. För personalen handlar det om att ge instruktioner hur masken ska användas, samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom att minimera spridningen av lustgas ut i rummet.

Teknisk data:

I landstinget används CDU lustgas-destruktorer med lågfldöesteknik på grund av lägre utrymmeskrav, ingen anvädning av tryckluft, låg energiåtgång samt de låga investerings- och driftkostnaderna. En flödesmätare finns installerad i varje förlossningsrum. Utrustningen kalibreras ca 3-4 ggr/år.

Energibesparing: 

Reningseffekten är i snitt 99,1 % med en mätosäkerhet på max 10 %.  De diffusa utsläppen uppskattades under 2015 till 15 %.

Teknikleverantör: 

MedClair

Länk till rapport/mer information om projektet:

Länk till presentation om projektet >>

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top