C/O TEM • Altonagatan 3 B • Malmö • Sweden • Nordics • +46 (0)40-606 55 80 •   

Projektbeskrivning:

Västfastigheter har sedan lång tid bedrivit ett fokuserat driftoptimeringsarbete på Sahlrenska sjukhuset i Göteborg. Arbetet har främst fokuserat på att driva tekniska installationer på ett effektivt sätt efter verksamhetens behov. Åtgärder har bla innefattat optimering av luftflöden, rumstemperaturer, värme- och kyltillförserl samt styrning av belysning. Arbetet har bedrivits i huvudsak med egen personal men stöd har även tagits av tekniska konsulter och entreprenörer.
Åren 2013-2016 bedöms arbetet ha genererat besparingar på ca 500 MWh el och 1000 MWh värme.

Teknisk data:

-
Energibesparing:

Åren 2013-2016 bedöms arbetet ha genererat besparingar på ca 500 MWh el och 1000 MWh värme.


Teknikleverantörer:
-

Kontaktperson för projektet:

Hans Bjurbäck, Västfastigheter

Länk till rapport/mer information om projektet:
-

Join us! 

Member offer and terms of participation 

Contact us:

Our office is located in Malmö, but the NCSH spans Northern Europe and Scandinavia.
Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

Nordic Center for
Sustainable Healthcare
C/O TEM
Altonagatan 3
211 38 Malmö
SWEDEN


Tel: +46 (0)40-606 55 80
www.tem.se 

Newsletter:

Subscribe to our newsletter >>

Newsletters - past issues >>

Contact

eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
and what we can offer you?
contact us at

phone: + 46 (0) 40 606 55 80
www.tem.se

TEM logo ren

NCSH logotyp

Scroll to top